Axence nVision – Konfiguracja serwera

Konfiguracja serwera nie jest obowiązkowa. Domyślne, wstępnie zdefiniowane parametry pozwalają serwerowi działać i odbierać żądania od klientów. Prawie zawsze preferuje jednak perfekcjonistyczne podejście. To co się zaczyna najlepiej skończyć do końca. Ustawienia serwera to na pewno elementem, który wcześniej czy później odwiedzimy. Chociażby po to, aby zmienić logo firmy w systemie Helpdesk czy otrzymywać powiadomienia o nadejściu nowego zgłoszenia. Do tego potrzebny jest serwer SMTP. Ten etap jest również kluczowym elementem, zatem przejdźmy do jego omówienia.

Aby dostać się do ustawień serwera musimy kliknąć w naszej konsoli na zakładkę Główne, a następnie na samym końcu po prawej stronie Konfiguracja.

Przycisk konfiguracji serwera
Przycisk konfiguracji serwera

Konfiguracja serwera została umiejscowiona w jednym pojedynczym oknie podzielonym na zakładki. Zacznijmy jednak od ogólnych ustawień. Jak sama nazwa wskazuje pokazuje ona opcje, które bardziej dotyczą samej konsoli. Między innymi wizualizacji stanu w drzewie, ikony zasobnika, minimalizacji konsoli i wylogowywania. Poniżej mamy automatyczne aktualizacje. I uwaga dotyczą one właśnie serwera.

Okno konfiguracji serwera
Okno konfiguracji serwera

Pamiętaj!
Serwer Axence nVision zaktualizujemy, przy pomocy aktualizacji automatycznych, tylko wtedy kiedy mamy otwartą konsolę bezpośrednio na serwerze.

Myślę, że tutaj jest wszystko jasne. Możemy przejść dalej. Zakładka Monitorowanie.

Zakładka Monitorowanie
Zakładka Monitorowanie

Zakłada monitorowanie odpowiada za definicję protokołów, które mają być skanowane. Dotyczy to zarówno stanowisk z zainstalowanym agentem jak i bez. Również skanowane będą urządzenia typu routery, switche, serwery NAS i inne. Wszystko co działa w sieci TCP/IP i posiada przydzielony adres. Standardowo dodane są już najpopularniejsze protokoły takie jak SMB, FTP, HTTP, Serwer SQL, IMAP, POP itd. Status w kolumnie Wykryj, informuje o tym czy dana usługa będzie poszukiwana automatycznie. Możemy ją wyłączyć nie usuwając jej. Jeśli brakuje nam tu czegoś lub korzystamy z niestandardowych usług to dodamy ją klikając na ikonę plusika, powyżej tej listy. Wystarczy wprowadzić nazwę oraz port, na którym nasłuchuje.

Poniżej zaznaczając opcję Wykryj serwisy na każdym interfejsie, spowoduje, że każde urządzenie, posiadające więcej niż jedną kartę sieciową, będzie skanowane w celu odnalezienia wcześniej wspomnianych usług. Odbywa się to interwałowo o określonym czasie, definiując go poniżej. Ostatnia grupa to ilość jednoczesnym połączeń jakie może przyjąć serwer z agentów. Tak naprawdę zależy to od naszego środowiska, czyli wydajności serwera oraz prędkości łącza. Jeśli dysponujemy dość szybkim serwerem, a agenci pracują głównie w sieci lokalnej to możemy tą liczbę zwiększyć.

Zakładka Akcje
Zakładka Akcje

Kolejna zakładka, czyli akcje. Tutaj również ustawiamy bardziej zachowanie konsoli. A głównie jej powiadomienia. Globalna konfiguracja zaczyna się dopiero w zarządzaniu akcjami. Ale to omówimy w późniejszych rozdziałach.

Zakładka zdalny dostęp
Zakładka zdalny dostęp

Zdalny dostęp to zakładka, gdzie możemy ustawić port do naszej konsoli, strony Helpdesk oraz API. Możemy też wyłączyć te opcje. Druga opcja pewnie też jest w miarę jasna. Z tym, że tutaj możemy wybrać dodatkowo szyfrowanie po HTTPS oraz ustawić publiczny adres. Dzięki temu Helpdesk, wywoływany z poziomu agenta i konsoli, będzie przyjmował ten adres. Dla wielu z was najważniejsze pytanie jakie się nasuwa jest zapewne API. Otóż jeśli korzystamy z aplikacji mobilnej do inwentaryzacji sprzętu poprzez skan kodów kreskowych to właśnie ten port jest wykorzystywany do komunikacji między smartfonem, a serwerem. Domyślnie jest on wyłączony, ale gdy planujemy korzystać z aplikacji mobilnej to jego aktywacja jest niezbędna.

Zakładka Konserwacja
Zakładka Konserwacja

Konserwacja to zakładka, którą obowiązkowo musimy odwiedzić i przeanalizować. Serwer Axence nVision posiada wbudowane mechanizmy, które pozwalają zmniejszyć rozmiar bazy danych oraz wykonywać regularnie kopię bezpieczeństwa. Otóż pierwsza grupa opcji pozwala ustawić przez ile dni będą przechowywane poszczególne dane. Domyślnie są to 3 miesiące, czyli 90 dni. Co tu dokładnie ustawić zależy tylko i wyłącznie od polityki firmy, gdzie jest wdrażany Axence. Być może zajdzie potrzeba zwiększenia przestrzeni dyskowej. Poniżej możemy sprawdzić ile nasza baza zajmuje w obecnej chwili.

Tabela prezentuje zadania związane z kopią bezpieczeństwa. Domyślnie Axence wykonuje ją co tydzień. Pamiętajmy, że jest to kopia tylko samej bazy danych. Ustawienia konfiguracyjne, przynajmniej niektóre, mogą zostać utracone. Warto w zanadrzu trzymać kopię pełnego serwera. Przynajmniej jedną. Tak, aby później móc tylko przywrócić bazę. Katalog możemy oczywiście zmienić. Wystarczy kliknąć na Folder kopii zapasowej.

Ostatnia opcja to Praca awaryjna. Polega ona na tym, że serwer zostanie zrestartowany automatycznie, gdy tylko system wykryje, że jakiś proces z nim związany nie odpowiada przez dłuższy czas. Ten czas oczywiście ustawiamy poniżej. Ale powiem szczerze, że jeszcze nigdy takie zawieszenie mi się nie zdarzyło. Albo je po prostu nie zauważyłem. Przeważnie w poważniejszych sytuacjach musiałem restartować ręcznie.

Zakładka Komunikaty i Blokady
Zakładka Komunikaty i Blokady

Komunikaty i blokady. To nic innego jak tekst zwracany użytkownikowi w sytuacji kiedy próbuje zrobić coś co jest blokowane. Na przykład wejście na niedozwoloną stronę internetową lub uruchomienie aplikacji. Domyśla treść nie przekazuje zbyt wiele dlatego warto ją zmienić, aby taki użytkownik wiedział do kogo się zgłosić na wypadek gdy zajdzie taka potrzeba. Na przykład dane oprogramowanie lub urządzenie powinno zostać odblokowane.

Zakładka Aktywność użytkownika > Aplikacje
Zakładka Aktywność użytkownika > Aplikacje

Aktywność użytkownika jest już podzielona na kilka pod zakładek. Pierwszą z nich jest Aplikacje. Tutaj definiujemy tak zwane grupy użytkowe programów. Na przykład wszystkie przeglądarki internetowe są przypisane do grupy Web browsing. Na wykresach prezentowane są wtedy najczęściej używane grupy. Pozwala to dzielić na aplikacje produktywne, mniej produktywne, zbędne czy specjalistyczne. Wszystko zależy od nas jak sklasyfikujemy oprogramowanie.

Zakładka Aktywność użytkownika > Sieci lokalne
Zakładka Aktywność użytkownika > Sieci lokalne

W sieciach lokalnych wprowadzamy jakie podsieci mają być skanowane. Jeśli posiadamy jakieś nietypowe, co raczej wątpię, to możemy je tutaj wpisać. W większości sytuacji wystarczy pozostawić domyślne ustawienia.

Zakładka Aktywność użytkownika > Wzorce protokołów
Zakładka Aktywność użytkownika > Wzorce protokołów

Wzorce protokołów. To nic innego jak porty wykorzystywane przez aplikacje do łączenia się z różnymi usługami. Na przykład serwer pocztowy IMAP, POP3 czy SMTP. Również mamy tutaj serwery gier. W ten sposób w raportach i statystykach możemy sprawdzać z czym łączą się użytkownicy i rozróżniać te usługi. Dodając nową regułę definiujemy jej nazwę, ewentualnie aplikację, która łączy się z danym portem, numer portu lokalnego i zdalnego oraz grupę.

Zakładka Aktywność użytkownika > Domeny
Zakładka Aktywność użytkownika > Domeny

Domeny, podobnie jak w przypadku aplikacji możemy również rozróżniać i klasyfikować. Wynik tej klasyfikacji widać wtedy w statystykach i raportach.

Zakładka Zasoby
Zakładka Zasoby

Kolejna główna zakładka to Zasoby. Agent Axence potrafi skanować dysk komputera w poszukiwaniu plików, grupować je, a następnie wyświetlać w raportach. Ma to na celu wykrywanie zasobów, które nie są dozwolone lub łamiące prawa autorskie. W pierwszej tabeli możemy wykluczyć katalogi. Domyślnie wykluczane są systemowe i tymczasowe. Jeśli wykorzystujemy jakieś oprogramowanie, które tworzy własne zasoby to warto je tutaj dodać. W drugiej tabeli definiujemy pliki jakie mają być skanowane i do jakiej grupy przypisywane.

Zakładka Helpdesk > Kluczowe ustawienia
Zakładka Helpdesk > Kluczowe ustawienia

Ostatnia zakładka to Helpdesk. Dzieli się ona na dwie pod zakładki. Pierwsza, czyli kluczowe ustawienia pozwalają nam zmienić nieco wygląd. Czyli nadać nazwę firmy, w której funkcjonuje Helpdesk i wstawić własne logo. Możemy ustawić tryb aktywacji konta. Czy ręcznie przez administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Poniżej aktywujemy lub dezaktywujemy czat. Ostatnia opcja była już przez nas ustawiania przy zakładce Zdalny dostęp.

Zakładka Helpdesk > Przetwarzanie zgłoszeń
Zakładka Helpdesk > Przetwarzanie zgłoszeń

Przetwarzanie zgłoszeń z kolei odpowiada za ustawienie poczty POP3 oraz SMTP. Dzięki temu będą wysyłane powiadomienia na skrzynki użytkowników na temat statusu ich zgłoszenia oraz będzie można również zgłaszać wysyłając maila na podany adres. Aby uaktywnić opcję przełączamy na Użyj ustawień Helpdesk do procesowania wiadomości e-mail. Musimy wtedy uzupełnić odpowiednie dane dotyczące serwera POP3 lub IMAP oraz SMTP.

To wszystko na temat konfiguracji serwera Axence nVision. Teraz kiedy masz już odpowiednio przygotowany możesz przystąpić do instalacji pierwszego agenta. Później omówię trochę konsolę, abyś wiedział przynajmniej na początku jak z niej korzystać.