Axence nVision – Wdrażanie i konfiguracja

Zbliżamy się do praktycznej prezentacji narzędzia Axence nVision. Zanim zaczniemy omawiać jego obsługę zaprezentuję proces instalacji, który na pewno w większości z was będzie miało do czynienia. Gdy tylko przygotujemy swoje środowisko pokaże jak skonfigurować i które opcje brać pod szczególną uwagę. Oczywiście każde rozwiązanie musi być dostosowane pod nas. Wiele z omawianych tutaj opcji może być po prostu definiowana w inny sposób. I dobrze, bo tak powinno być. Ja postaram się pokazać wszystko na przykładach, ale ostateczny wybór należy do Ciebie.

Kolejne rozdziały to typowa prezentacja praktycznego zastosowania. Instalacja agenta i omówienie poszczególnych modułów. Na końcu wspomnę jeszcze o systemie przyjmowania incydentów, czyli Helpdesk.

Ten rozdział zawiera następujące podrozdziały

  1. Pobieranie i instalacja
  2. Konfiguracja serwera
  3. Instalacja pierwszego agenta
  4. Zaznajomienie się z konsolą nVision
  5. Inwentaryzacja i środki trwałe
  6. Monitorowanie i blokowanie urządzeń
  7. Zarządzanie użytkownikami
  8. Axence nVision Helpdesk