Axence nVision – Wprowadzenie

Axence nVision jest oprogramowaniem przeznaczonym do zarządzania siecią komputerową, serwerami i stacjami roboczymi. Nazywany jest rozwiązaniem kompleksowym, ponieważ posiada bardzo rozbudowaną funkcjonalność obejmującą wiele różnych zagadnień. Jedno narzędzie potrafi zastąpi nam kilka mniejszych. nVision dzieli się zatem na kilka modułów.

  • Network – Podstawowy darmowy moduł. Odpowiada za monitorowanie i wizualizację sieci.
  • Users – Moduł odpowiedzialny za monitorowanie użytkowników oraz zdalne przejmowanie pulpitu komputera z zainstalowanym agentem Axence. Oprócz tego pozwala blokować strony internetowe, aplikacje i przeglądać pliki. Podstawowa darmowa wersja ogranicza się tylko do pierwszej funkcjonalności.
  • Inventory – Moduł zbierający dane o sprzęcie i oprogramowaniu. Posiada również funkcję Środki trwałe, umożliwiający zarządzanie zasobami IT. Wymaga to jednak zakupu licencji.
  • DataGuard – Moduł chroniący przed wyciekiem danych. Jego rola sprowadza się do monitorowania i blokowania urządzeń peryferyjnych oraz nośników danych. Umożliwia administratorowi na kontrolę dostępu do interfejsów komputera. W wersji darmowej całość sprowadza się tylko do monitorowania.
  • Helpdesk – Moduł odpowiedzialny za przepływ zgłoszeń oraz ich przyjmowanie od klientów. Zakup licencji zapewnia dodatkowo mechanizmy automatyzujące i wspomagające zarządzanie zadaniami serwisowymi w zespole oraz bazę wiedzy udostępnianą naszym klientom.

Moduły pracują niestety zależnie od siebie, ale licencji nie musimy kupować od razu na wszystkie. Gdy zaimportujemy klucz będą aktywne tylko te funkcje, które zakupiliśmy. Cena Axence nVision uzależniona jest od ilości agentów zainstalowanych na stanowiskach i serwerach. Plus doliczamy dostępne moduły. Licencja jest dożywotnia, ale wsparcie techniczne już nie. Pierwszy zakup daje nam rok wsparcia. Po zakończeniu tego okresu jest możliwość przedłużenia na kolejny rok, dwa lub trzy. Nie jest to obowiązkowe, ale bez tego nie uzyskamy pomocy od profesjonalnych techników Axence, nowych aktualizacji oraz funkcjonalności. Wsparcie będzie sprowadzać się tylko do aktualizacji błędów, czyli następne kompilacje oprogramowania.

W chwili obecnej najnowsza wersja to Axence nVision 10.

Strona producenta: axence.net