Axence nVision – Zarządzanie użytkownikami

Użytkownicy w Axence nVision to konta, które, w zależności od uprawnień, logują się do stanowiska, Helpdesku, czatu czy konsoli. Mogą być tworzone automatycznie na podstawie logowania do systemu Windows lub domeny Active Directory. Zatem wyróżniamy dwa rodzaje. Zewnętrzne i wewnętrzne. W najnowszej wersji Axence nVision, czyli 10, rejestrowanie aktywności odbywa się peer użytkownik. To znaczy, że dane nie są zbierane na temat tego co było robione na danym stanowisku, a co robił użytkownik na określonym stanowisku. Mogą być sytuacje kiedy ta sama osoba loguje się do dwóch różnych. Wtedy łatwiej jest nam zidentyfikować konto.

Zarządzanie użytkownikami odbywa się z poziomu konsoli. W widoku głównym przechodzimy do zakładki użytkownicy.

Karta zarządzania użytkownikami
Karta zarządzania użytkownikami

Na liście widzimy wszystkie konta. Kolorem pomarańczowym oznaczane są konta stworzone bezpośrednio w systemie Axence. W przypadku, gdy skonfigurujemy nasz serwer z Active Directory, to konta domenowe będą oznaczane kolorem niebieskim. W odróżnieniu kont pomoże nam jeszcze nazwa urządzenia, która znajduje się w loginie użytkownika po symbolu @. Jeśli go nie ma oznacza to, że konto jest stworzone bezpośrednio w nVision.

Uwaga!
Od wersji Axence nVision 10 licencjonowanie agentów odbywa się od peer użytkownik, a nie jak wcześniej peer urządzenie. Związku z tym zwracaj uwagę na konta jakie są tworzone i wyłączaj te, które nie są Ci potrzebne. Axence zwalnia licencję jeśli konto jest nieaktywne.

Klikając dwa razy na dane konto możemy nim zarządzać.

Okno informacji o użytkowniku
Okno informacji o użytkowniku

Układ interfejsu jest praktycznie taki sam jak w przypadku urządzeń. Z tą różnicą, że wszystkie elementy dotyczą użytkownika. Po lewej stronie mamy dostęp do siedmiu zakładek.

  1. Ogólne – Informacje ogólne o użytkowniku plus wysłane i przypisane załączniki.
  2. Aktywność – Informacje o odwiedzonych stronach oraz używanych aplikacjach.
  3. Zrzuty ekranowe – Zrzuty pulpitu jeśli zostało uruchomione dla danego użytkownika. Funkcja automatycznych zrzutów ekranu potrafi rejestrować co określony czas przestrzeń roboczą użytkownika i zapisywać do pliku graficznego png.
  4. Zdarzenia – Pokazuje wszystkie informacje i alarmy jakie dotyczą danego użytkownika.
  5. DataGuard – Kontrola dostępu do urządzeń peryferyjnych i nośników danych.
  6. Blokady – Pozwala kontrolować dostęp do stron internetowych, aplikacji oraz pobieranych plików.
  7. Ustawienia – Ogólne ustawienia zachowania monitora i agenta dla danego użytkownika.

Zakładka Aktywność.

Zakładka Podsumowanie
Podsumowanie aktywności

Zakładka Zrzuty ekranowe. Opcja musi być aktywna. Po uruchomieniu będziemy widzieć tutaj wszystkie pliki graficzne od najnowszego do najstarszego.

Zrzuty ekranowe
Zrzuty ekranowe

Zakładka Zdarzenia. Przedstawia historie zmian i alarmów dotyczących danego użytkownika. Możemy również dodać własny wpis klikając na przycisk Dodaj notatkę.

Historia zmian/zdarzeń dla danego użytkownika
Historia zmian/zdarzeń dla danego użytkownika

Zakładka DataGuard. Tutaj podobnie jak opisywałem w poprzednich rozdziałach. Możemy kontrolować i monitorować dostęp do urządzeń peryferyjnych. Zasada zarządzania jest taka sama jak w przypadku urządzenia. Różnica polega na tym, że reguły będą zastosowane tylko do konkretnego użytkownika.

Moduł DataGuard w oknie zarządzania użytkownikiem
Moduł DataGuard w oknie zarządzania użytkownikiem

Zakładka Blokady. Tutaj zarządzamy do jakich stron i aplikacji może mieć dostęp dany użytkownik.

Zarządzanie blokadami dla użytkownika
Zarządzanie blokadami dla użytkownika

Ostatnia zakładka Ustawienia. Ogólne ustawienia zachowania monitorowania czy zdalnego dostępu. Te same opcje omawialiśmy podczas konfiguracji serwera. Z tą różnicą, że tutaj dotyczą tylko danego użytkownika.

Ustawienia monitorowania danego użytkownika
Ustawienia monitorowania danego użytkownika

W zakresie zarządzania użytkownikami to by było na tyle. Powoli zbliżamy się do końca. Pozostał nam ostatni moduł, czyli Helpdesk.