Kategoria: Axence nVision

Kompleksowe narzędzie do zarządzania i monitorowania sieciami komputerowymi. Podzielone jest na moduły odpowiedzialny za daną funkcjonalność. nVision pozwala inwentaryzować sprzęt i oprogramowanie, blokować urządzenia, monitorować aktywność, instalować oprogramowanie lub wykonywać skrypty czy prowadzić HelpDesk.