Kategoria: Windows Server Update Services

Określany również jako WSUS. To specjalna usługa dostępna w ramach licencji Windows Server do pobierania, i dalszej dystrybucji w sieci, aktualizacji produktów firmy Microsoft. Zapewnia lepszą kontrolę nad instalacją poprawek w systemach operacyjnych i kluczowych dla biznesu aplikacji. Przeprowadza audyt i informuje o bieżących problemach. Jego obsługa jest bardzo przydatna, szczególnie w dużych sieciach opartych o Active Directory i produkty Microsoft.