Projekt Apptelier

Projekt centrum oprogramowania dla systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows. Zarówno w wersji serwerowej jak i klienckiej. Oferuje pakiety dla 32 oraz 64 bitowej architektury zgodnych z WinAPI. Zawartość repozytoriów uzupełniana jest przez niezależnych administratorów. Użytkownik może skorzystać z dowolnego źródła. Apptelier automatyzuje również sam proces instalacji gdzie tylko się da. Żadna interakcja nie jest wtedy wymagana, a konfiguracja jest najbardziej optymalna. Aplikacja pozwala również wybierać repozytorium pracujące w sieci lokalnej i ograniczające oprogramowanie tylko do konkretnej zawartości dostarczanej przez administratora.

Apptelier dołącza dwa podstawowe narzędzia:

  • Aplikacja kliencka – Instalowana na stacji klienckiej, roboczej lub serwerze. Łączy się i pobiera zawartość z repozytorium. Automatyzuje proces instalacji i zarządza oprogramowaniem zainstalowanym w systemie operacyjnym. Dodatkowo dostarcza narzędzia, które ułatwiają dobór odpowiedniego programu do określonych potrzeb.
  • Menedżer repozytorium – Główne narzędzie do tworzenia i obsługi repozytorium. Pozwala dodawać i aktualizować zawartość, zarządzać funkcjami społecznościowymi lub kontami użytkowników. Można również definiować ustawienia obowiązujące na stacjach końcowych.

Apptelier jest następcą i kontynuacją projektu Sotelier. Pierwszej wersji centrum oprogramowania Windows.

Koncepcja

Projekt centrum oprogramowania powstał na podstawie własnych doświadczeń w dystrybucji i wdrażaniu aplikacji. Obserwowano również użytkowników, którzy instalują pakiety na swoich domowych komputerach. Analiza wykazała, że co raz więcej portali internetowych dołącza do głównych pakietów dodatkowe oprogramowanie sponsorowane lub reklamy utrudniające często pobranie. W konsekwencji, często nieświadomi użytkownicy, instalują niepotrzebne, a wręcz szkodliwe dla systemu aplikacje.

Celem całego pomysłu centrum oprogramowania jest jak najszersze zautomatyzowanie procesu instalacji. Od pobierania, aż do pierwszego uruchomienia. W ten sposób minimalizujemy ryzyko przypadkowego zainstalowania szkodliwego oprogramowania i zwiększamy bezpieczeństwo oraz prywatność użytkownika. Zamysł ten można osiągnąć tworząc niezależne repozytoria wspierane przez społeczność. Wiąże się to oczywiście z pewnym zaangażowaniem, dlatego przyszłościowe założenia projektowe mają za cel wprowadzenie dobrowolnych datków, które wesprą rozwój danego repozytorium.

Portale internetowe często rewolucjonizują swoje strony w celu umieszczenia jak największej liczby reklam. Wchodzą nowe metody, które zmuszają do kliknięcia w link lub otwarcia nowej karty w przeglądarce. Reklamy zmuszają do częstych zmian w układzie interfejsu, doprowadzając w konsekwencji delikatny chaos. Dla użytkownika, który chce pobrać tylko pakiet instalacyjny to niepotrzebne minuty czekania. Właśnie dlatego w projekcie centrum oprogramowania zdecydowano się na dedykowaną aplikację instalowaną z poziomu systemu operacyjnego. Użytkownik dostaje w ten sposób gwarancję intuicyjności i prostoty obsługi. Bez zmian w rozmieszczeniu kontrolek.

Projekt centrum oprogramowania na pewno jest konkurencją dla popularnych portali oferujących oprogramowanie, ale również dla sklepów z aplikacjami i podobnych narzędzi.

Funkcjonalność

Instalacja w trybie nienadzorowanym

Pakiety pobierane są poprzez specjalny moduł zarządzający. Następnie wywoływany jako pierwsza opcja w trybie nienadzorowanym. To znaczy, że kreator nie wyświetla żadnych okien dialogowych, a konfiguracja zapisywana jest na podstawie domyślnych wartości podanych przez producenta pakietu. W sytuacji kiedy nie ma możliwości wywołania trybu nienadzorowanego, pakiet pobierany jest automatycznie, a następnie instalowany w sposób tradycyjny. Ale w tym przypadku są to wyjątki (np. dla pakietów oprogramowania lub większego systemu).

Przeszukiwanie repozytorium

Aplikacja kliencka dostarcza różne narzędzia, które przeszukują repozytorium w celu dopasowania wyników według wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Funkcje wykorzystują lokalny indeks bazy. Nie przeszukują zewnętrznych portali, ani nie korzystają z usług popularnych wyszukiwarek internetowych. Wynik zwracany jest bezpośrednio w aplikacji.

Aplikacja kliencka posiada również wbudowane narzędzia wspomagające wyszukiwanie danej aplikacji na podstawie np. biblioteki, formatu pliku czy zadania.

Wybór źródła pobierania

Centrum oprogramowania może wykorzystać nawet z 10 niezależnych źródeł (w przypadku projektu Sotelier było 7). Algorytm sam dobiera odpowiedni serwer, ale ręczny wybór jest możliwy poprzez menu pobierania. Użytkownik samodzielnie może wybrać skąd chce pobrać dane oprogramowanie. W przypadku braku dostępności automatycznie wybierany jest alternatywny serwer, zapewniając w ten sposób niezawodność operacji.

Wybór repozytorium

Użytkownik może skorzystać z różnych repozytoriów. Dzielone są one na publiczne i prywatne. Publiczne są ogólnodostępne i można je wybrać przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Apptelier. Są uzupełniane przez administratorów, którzy posiadają wkład w rozwój całego projektu. Prywatne natomiast wprowadzamy ręcznie. Mogą być one zarządzane przez nasz lokalny dział IT we firmie lub całkowicie innego użytkownika, do którego mamy zaufanie. W ten sposób możemy ograniczyć się tylko do konkretnej grupy wspieranego oprogramowania.

Kontrola wersji

Funka kontroli wersji monitoruje zainstalowane oprogramowanie w systemie operacyjnym i sprawdza najnowsze aktualizacje w skonfigurowanym repozytorium. W przypadku dostępności nowego wydania, użytkownik zostaje o tym poinformowany, a kreator automatycznie pobierze i zainstaluje najświeższy pakiet. Aktualizacja oprogramowania to jedna z podstawowych rzeczy w obszarze IT. Informatycy na całym świecie przypominają, że ma duże znaczenie szczególnie dla stabilności oraz bezpieczeństwa systemu komputerowego.

Funkcje społecznościowe

Zawartość może być dowolnie komentowana, oceniana, a nawet recenzowana. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić poziom zaufania do danego oprogramowania, a nawet całego repozytorium. Opinie są natychmiast dodawane i wyświetlane w przeglądarce. Mogą być również moderowane przez administratora. Komentarze i recenzje często zawierają istotne informacje na temat danej aplikacji. Może to pomóc szczególnie przy instalacji lub konfiguracji.

Dodatkowe narzędzia

Apptelier to program, który posiada szereg narzędzi wspomagających rozwiązywanie wielu problemów. Na przykład z brakującymi bibliotekami czy dobranie odpowiedniej aplikacji do obsługi określonego formatu. Większość z nich jest niezależna od repozytorium i rozwijana przez producenta całego projektu.

Menedżer Repozytorium

Apptelier Repository Manager to oprogramowanie dla administratorów publicznych lub prywatnych repozytoriów danych. Pozwala w szybki i prosty sposób uzupełniać oraz aktualizować zawartość. Przeznaczony jest również do zarządzania bazą, moderowania komentarzami czy monitorowania przepływu danych. Jest podstawowym narzędziem kiedy chcemy utworzyć całkowicie nowe repozytorium.

Menedżer repozytoriów instalowany jest jako osobny produkt. Posiada część modułów, pochodzących z wersji klienckiej, przeznaczonych do testowania zawartości. Jest możliwość skonfigurowania więcej niż jednego połączenia. Dzięki temu administrator może zarządzać kilkoma repozytoriami z jednego stanowiska. Menedżer został wyposażony w narzędzia usprawniające zarządzanie zawartością. Każdą pozycję można wyszukiwać, testować, weryfikować. Wbudowano czytnik kanałów RSS, aby móc śledzić najnowsze wydania oprogramowania ze stron producentów prosto z programu. Dodano również wsparcie dla lokalnego serwera plików oraz serwera zasobów. Zgłoszenia błędów i zapotrzebowania są odpowiednio procesowane. Można w ten sposób organizować ich realizację. Sprzyja to też współpracy zespołowej.

Menedżer repozytoriów umożliwia tworzenie zarówno prywatnych jak i publicznych baz. W przypadku prywatnych, nie są wymagane żadnego dodatkowe działania ze strony użytkownika. Publiczne wymagają uprzedniego zarejestrowania na stronie głównej centrum oprogramowania. Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu konfiguracja zostaje dodana do publicznego pliku, który jest pobierany i wczytywany podczas przełączania programu na nowe repozytorium.

Podstawowe publiczne repozytoria

To repozytoria, które zostały utworzone i są zarządzane przez producenta centrum oprogramowania lub administratorów zaangażowanych w projekt. Mają one za zadanie dostarczyć niezależną i najbezpieczniejszą zawartość, szczególnie na pierwszym etapie rozwoju. Mogą one również posłużyć do celów testowych i eksperymentalnych.

Kompatybilność

Apptelier wspierany jest zarówno na systemach klienckich jak i serwerowych. Nie ma wysokich wymagań sprzętowych. Uruchomimy na serwerze z podstawowym środowiskiem graficznym.