ESET Remote Administrator – Proxy Server Appliance

Wiesz już jak zainstalować maszynę wirtualną z ESET Remote Administrator. Teraz pokażę Ci jak postawić Proxy. Robi się to dokładnie tak samo. Importujemy i uruchamiamy maszynę. Czekamy aż pojawi się ekran startowy.

Wchodzimy na wskazany adres przez przeglądarkę. Z listy rozwijanej wybieramy ESET Remote Administrator Proxy Appliance.

Konfiguracja wygląda podobnie. W polach ERA SERVER HOSTNAME i ERA SERVER PORT wpisujemy adres naszego ESET Remote Administrator. Port przeważnie pozostaje domyślny. Najistotniejszą rzeczą są certyfikaty.

Trzy pola oznaczone na czerwono muszą zostać uzupełnione. Jak pozyskać klucz BASE64? Przechodzimy do naszej konsoli ESET Remote Administrator. Klikamy na Administrator, a następnie Certyfikaty.

Według kreatora potrzebujemy certyfikatu serwera, agenta i proxy. Klikamy na Server Certyficate. Z menu podręcznego kliknij na Wyeksportuj jako Base64.

Zostanie wygenerowany ciąg, który musimy skopiować do kreatora konfiguracji Proxy.

Analogicznie robimy to z certyfikatami Agent i Proxy. Jako, że wcześniej hasła nie definiowaliśmy pozostawiamy je puste.

Wszystkie pola obowiązkowe powinny świecić na zielono. Kiedy jesteśmy gotowi naciskamy na SUBMIT.

Serwer się zrestartuje. Czekamy aż wszystkie moduły programu zostaną uruchomione. Po wyświetleniu ekranu startowego w naszej konsoli powinniśmy zobaczyć dodatkowe stanowisko, które pełni funkcję Proxy.

Aby stacje łączyły się z naszym proxy musimy je przekierować za pomocą polityki. Przechodzimy do Administrator > Polityki. Z drzewa wybieramy ESET Remote Administrator Agent. Wybieramy politykę np. Połączenie – łączenie co 20 minut […]. Zaznaczmy. Naciskamy na strzałkę obok przycisku Polityki i wybieramy Edytuj.

W sekcji ustawienia naciskamy na Edytuj listę serwerów. W oknie musimy dopisać nasze dwa serwery. ESET Remote Administrator i ESET Proxy. Kolejność decyduje o priorytecie.

Ja dla testu Proxy dodałem na pierwszym miejscu. Załóżmy, że stanowiska znajdują się w lokalizacji zdalnej. Proxy będzie lokalnie zbierać informacje od tych agentów, a następnie przekaże je do konsoli. Druga korzyść jest taka, że odciążamy samą konsolę. Dzięki temu nie spowolnimy całego systemu. Zatwierdzamy przyciskiem Zapisz. W sekcji Przypisywanie wybieramy Przypisz i zaznaczamy grupę Wszystkie.

Klikamy na Zakończ. Czekamy aż polityka zostanie rozesłana po agentach.