Hyper-V – Migracja maszyn

Kwestie migracyjne pozostaw niezaznaczone. Migracje polegają na przekonwertowaniu i przeniesieniu maszyn między różnymi platformami wirtualizacyjnymi. Dzięki temu możesz, bez utraty danych, uruchamiać maszyny wirtualne utworzone w innym hyperwizorze np. VMware czy Citrix. W tym wpisie jednak nie będę się tym zajmował. Pozostawię to na oddzielny artykuł.

Migracja maszyn wirtualnych

Przyszedł czas na wskazanie lokalizacji przechowywania maszyn wirtualnych. W wyświetlonym oknie musisz ustawić ścieżki do dwóch katalogów – maszyn wirtualnych i wirtualnych dysków twardych. Oba katalogi muszą istnieć. W tym celu przejdź do nowo utworzonej partycji w systemie plików ReFS i stwórz te katalogi, a następnie ich ścieżki wprowadź w wskazane pola. Będzie to domyślna lokalizacja, w której Hyper-V będzie tworzył maszyny wirtualne wraz z dyskami wirtualnymi.

Lokalizacja maszyn i dysków wirtualnych

Po krótkim podsumowaniu naciśnij na przycisk Zainstaluj. Czekaj aż kreator zakończy wdrażanie roli. Na pewno będzie wymagał od Ciebie ponownego uruchomienia systemu. Przygotuj się na taką sytuację. Upewnij się, że będziesz miał dostęp do serwera.

Instalacja roli Hyper-V w Windows Server

Po zakończeniu instalacji w Menu Start, pod katalogiem Narzędzia administracyjne systemu Windows, powinieneś zobaczyć skrót do konsoli Menedżer funkcji Hyper-V.

Skrót do konsoli zarządzania Hyper-V

Oznacza to, że rola została prawidłowo skonfigurowana i jest już dostępna w systemie Windows. Teraz można zabrać się za pozostałe opcje konfiguracyjne.