Hyper-V – Przełącznik wirtualny

To specjalna wirtualna karta sieciowa pełniąca rolę sprzętowego switcha (z ang. przełącznik). Pozwala na komunikację maszyny wirtualnej z siecią lokalną i systemem macierzystym. Firma Microsoft zaleca, aby w komputerze znajdowały się przynajmniej dwie fizyczne karty sieciowe, gdzie jedną przeznaczamy na zarządzanie, a drugą przydzielamy do maszyn wirtualnych. W sytuacji awaryjnej takie podejście może się okazać dość pomocne jeśli coś się stanie z usługą Hyper-V. Ale jako, że system macierzysty również może korzystać z wirtualnego przełącznika, niekoniecznie trzeba wkładać dodatkowe karty.

Konfiguracja przedstawiana w kreatorze pozwala nam wybrać kartę sieciową dedykowaną wyłącznie maszynom wirtualnym. Czyli zostanie utworzony wirtualny przełącznik odcinając tym samym dostęp systemu macierzystemu do sieci. Jeśli masz tylko jedną kartę sieciową pomiń tą stronę i nie zaznaczaj nic. Przełącznik wirtualny skonfigurujesz później z poziomu menedżera przełączników wirtualnych. Tam znajdziesz więcej opcji konfiguracji i będziesz w stanie ustawić dostęp dla systemu macierzystego.

Wybór przełącznika wirtualnego