Poradnik Windows Server Update Services

W ramach cyklu artykułów związanych z moim administracyjnym doświadczeniem postanowiłem napisać i opublikować kolejny dłuższy wpis. Tym razem wybór padł na usługę Windows Server Update Services. Porusza on podstawowe zagadnienia związane z instalacją i konfiguracją własnego lokalnego repozytorium aktualizacji dla systemów oraz oprogramowania Microsoftu. Artykuł kieruje przede wszystkim do osób, które dopiero zaczynają lub przymierzają się do wdrożenia tego rozwiązania we firmie. Albowiem wiedzę jaką tu zdobędzie pozwoli wam zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami i skonfigurować pierwszy serwer WSUS. Omawiam również trochę dobre praktyki, których sam się nauczyłem przy okazji wdrożeń we firmach.

Poniżej znajduje się spis treści wraz z linkami do poszczególnych rozdziałów. Mam nadzieję, że ten artykuł przyniesie wam sporo nowej wiedzy i zapewni wam łatwiejszą administrację przyszłym WSUS’em. Zatem do dzieła.

 1. Wprowadzenie
 2. Krótko o usłudze WSUS
 3. Jak działa WSUS?
 4. Wymagania
 5. Tylko środowiska powyżej 25 stacji roboczych
 6. Przygotowanie serwera
 7. Instalacja roli serwera
 8. Konfiguracja serwera WSUS
 9. Zatwierdzanie aktualizacji i tworzenie grup
 10. Dodawanie i konfiguracja pierwszej stacji roboczej
 11. Generowanie raportów
 12. Konfiguracja serwera podrzędnego