Przetwarzanie danych w tabeli

Przetwarzanie danych w tabeli to prosta aplikacja edukacyjna, która na pewno pomoże Ci stawiać pierwsze kroki w programowaniu. Pozwala wstępnie zaznajomić się z kontrolką DataGridView. Jej działanie polega jednak na wykonaniu wybranej operacji arytmetycznej na podstawie wprowadzonych w tabeli liczb. Następnie wynik zwracany jest w odpowiednim polu.

Projekt ma charakter edukacyjny i dostępny jest razem z kodem źródłowym.

Pobieranie
Github Project