Rozszerzenia Visual Studio

Dodatkowe źródła

Polecane rozszerzenia

  • Productivity Power Tools – Zestaw rozszerzeń usprawniające pracę z Visual Studio.
  • Snippet Designer – Tworzenie i edycja próbek kodu.
  • Sandcastle Help File Builder – Generowanie dokumentacji na podstawie kodu.
  • HTML Tools – Wprowadzenie walidacji znaczników HTML dla Visual Studio.
  • Github Extension – Integracja z systemem kontroli wersji Github. Ta wtyczka jest instalowana z poziomu Visual Studio Installer.