Tag: Agent

Program komputerowy pośredniczący w komunikacji między stacją roboczą, a serwerem zarządzającym tym stanowiskiem. Instalowany bezpośrednio w systemie operacyjnym użytkownika końcowego. Odpowiada za zbieranie danych i ich wysyłanie lub wykonywanie określonych zadań odebranych od zarządcy.