Aktualizacja systemu Windows w trybie Offline

Aktualizacje to bardzo ważne pliki, które szczególnie wpływają na bezpieczeństwo naszego systemu operacyjnego. Ale ponadto wprowadzają poprawki i usprawnienia doprowadzające do większej stabilności…