Tag: Instrukcje

Dana treść zawiera dokładne instrukcje krok po kroku przeprowadzające użytkownika po danym zagadnieniu. Sugeruje mu, aby dokładnie odtwarzał te instrukcje.