Tag: Stacja robocza

Stanowisko komputerowe na którym pracuje użytkownik. W sieciach komputerowych jest to punkt końcowy, w którym wędrują ostatecznie dane.