Tag: Wymagania sprzętowe

Treść przedstawia wymagania sprzętowe niezbędne do funkcjonowania danego oprogramowania lub systemu.