Windows Server Update Services – Instalacja roli serwera

Uruchamiamy menedżer serwera, który znajdziemy po kliknięciu na przycisk start. Po załadowaniu wszystkich modułów klikamy na Zarządzaj, a następnie Dodaj i usuń role.

Klikamy na przycisk Dalej. Opcjonalnie możemy zaznaczyć opcję, która będzie pomijać ten ekran w przyszłości.

Pozostawiamy zaznaczoną opcję Instalacja oparta na rolach lub oparta funkcjach.

Pozostawiamy zaznaczony serwer i przechodzimy dalej.

Na liście dostępnych ról wyszukujemy Windows Server Update Services i zaznaczamy.

Program poinformuje nas o składnikach jakie zostaną dodatkowo zainstalowane. Otóż usługa Windows Server Update Services wykorzystuje do swojego działa rolę IIS. W niej tworzona jest strona internetowa do której odwołują się klienci.

Funkcje pozostawiamy bez zmian. Przechodzimy dalej.

Usługach ról IIS możemy zostawić wszystkie opcje domyślnie dla większej wydajności. Chyba, że planujemy na tym serwerze uruchamiać inne aplikacje internetowe. Wtedy zaznaczamy pozostałe składniki.

Przechodzimy dalej.

W usługach ról Windows Server Update Services mamy do wyboru trzy opcje, gdzie dwie pierwsze są domyślnie zaznaczone. Pierwsza Baza danych WID odpowiada za przechowywanie danych na temat aktualizacji, ich statusu oraz komputerów podpiętych do repozytorium. Usługa WSUS to główny komponent naszej roli serwera. Odpowiada za pobieranie, synchronizację itd. Trzecia opcja może być używana zamiennie z tą pierwszą. Otóż baza danych WID to wewnętrzna baza danych wbudowana w system operacyjny. Jest to bardzo mocno okrojony SQL Server. Zaznaczenie komponentu baza danych spowoduje, że będziemy mogli podać namiary na zewnętrzny, pełny serwer SQL.

Jakie korzyści płynął z tego? Otóż jeśli posiadamy licencję na pełnego SQL Server to zyskujemy na dodatkowej funkcjonalności w postaci archiwizacji bazy danych, a w przypadku podania zewnętrznego, dedykowanego serwera również na wydajności. Wymaga to już jednak nieco rozbudowanej infrastruktury. W większości scenariuszy wewnętrzna baza WID wystarczy w zupełności.

Jako, że ja nie posiadam pełnego SQL’a i nie miałby sensu stosowania pozostawiam wybór domyślny. Przechodzimy dalej . Kreator zapyta nas o ścieżkę przechowywanych aktualizacji. Już na tym etapie możemy ją dokładnie sprecyzować. Wpisujemy ścieżkę do naszego katalogu na partycji, którą przeznaczyliśmy do przechowywania aktualizacji.

Na koniec krótkie podsumowanie naszej konfiguracji i zatwierdzenie. Serwer WSUS przeważnie nie wymaga restartu zatem nie musimy zaznaczać powyższej opcji. Zatwierdzamy wszystkie zmiany klikając na Zainstaluj.

Musimy teraz czekać aż nasza rola zostanie i rola IIS zostanie zainstalowana. Gdy proces dobiegnie końca w oknie pojawi się o tym stosowny komunikat.

Zainstalowaliśmy rolę serwera. Teraz czas na konfigurację usługi.