Windows Server Update Services – Konfiguracja serwera podrzędnego

Podrzędny serwer WSUS to taki, który odbiera aktualizacje od innego serwera WSUS. Na przykład w głównym oddziale firmy mamy postawioną usługę, która pobiera paczki bezpośrednio od producenta i z poziomu konsoli zatwierdzamy ich instalację. Z kolei w odległych oddziałach stoją dodatkowe serwery WSUS, które pobierają paczki z naszego głównego serwera oraz zatwierdzane są automatycznie.

Takie podejście stosowane jest w przypadku większych firmy, szczególnie wielkich korporacji, gdzie sens użycia takiego rozwiązania jest jak najbardziej na porządku dziennym. Przede wszystkim serwery podrzędne mają pełnić swoją funkcję lokalnie, ale żeby były bezobsługowe konfigurujemy je tak, aby pobierały przetworzone informacje z serwera zarządzanego przez nas. Nie musimy zatem łączyć się do każdego z osobna i zatwierdzać poprawki. Robimy to raz z poziomu serwera głównego.

Serwer podrzędny tworzymy tak samo jak pierwszy z małymi wyjątkami. Najpierw wchodzimy w menedżera i dodajemy rolę. Kiedy zakończy się proces instalacji uruchamiamy konsolę. Zostanie najpierw włączony kreator konfiguracji. W nim zwracamy szczególną uwagę na synchronizację.

Wybieramy opcję Synchronizuj z innym serwerem Windows Server Update Services. Poniżej zaznaczamy jeszcze opcję To jest replika serwera nadrzędnego. Wprowadzamy adres IP i nuner portu naszego głównego serwera. Czekamy aż nastąpi synchronizacja.

Po pomyślnej synchronizacji przechodzimy do dalszej części konfiguracji. Zauważymy wtedy, że wybór pakietów językowych jest znacznie ograniczony. Otóż wybór ten zależy od wyboru jakiego dokonaliśmy przy okazji konfigurowania serwera głównego.

Zakres produktów zatem jest taki sam jaki ustaliliśmy. Jeśli chcemy wspierać dodatkowe pakiety czy języki to musimy te zmiany dokonać na serwerze głównym. Reszta wygląda standardowo. Po zakończeniu możemy otworzyć konsolę.

Na pierwszy rzut oka nic tuta się wiele nie różni. Serwer musi standardowo zsynchronizować się i pobrać pakiety lokalnie. Dopiero kiedy zalogujemy się do serwera głównego w drzewie serwery podrzędne zobaczymy nasz nowo utworzony.