Windows Server Update Services – Wdrażanie i konfiguracja

Windows Server Update Services (w skrócie WSUS) to usługa przeznaczona do lokalnego zarządzania i dystrybucji paczek aktualizacyjnych dla systemów operacyjnych oraz aplikacji firmy Microsoft. Projektowana z myślą o średnich i dużych środowiskach liczących od kilku do kilkuset tysięcy stanowisk klienckich, o zintegrowanej lub rozproszonej infrastrukturze. Dzięki temu rozwiązaniu administratorzy mogą kontrolować, planować, monitorować oraz wycofywać instalację wydawanych aktualizacji, odciążając przy okazji łącze szerokopasmowe. W tym poradniku przybliżę proces instalacji i konfiguracji środowiska. Rozpoczynając od serwera, a kończąc na stacji roboczej. Mam nadzieję, że moje wskazówki dotyczącego tego tematu pomogą przyszłym administratorom WSUS’a na samodzielne postawienie usługi i unikną w ten sposób wielu problemów.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Krótko o usłudze WSUS
 3. Jak działa WSUS?
 4. Wymagania
 5. Tylko środowiska powyżej 25 stacji roboczych
 6. Przygotowanie serwera
 7. Instalacja roli serwera
 8. Konfiguracja serwera WSUS
 9. Zatwierdzanie aktualizacji i tworzenie grup
 10. Dodawanie i konfiguracja pierwszej stacji roboczej
 11. Generowanie raportów
 12. Konfiguracja serwera podrzędnego

Wprowadzenie

Aktualizacje w systemie Windows zawsze stanowiły poważny problem w dużych i rozległych środowiskach. Zapanowanie nad nimi jest bardzo trudne, a ich problematyczna natura w niektórych przypadka nie ułatwia sprawy. Nawet w domowych warunkach niepowodzenie przy instalacji łatki może doprowadzić do finalnej instalacji systemu od nowa z tą różnicą, że koszty jakie ponosimy w wyniku tego procesu są praktycznie zero w porównaniu z przedsiębiorstwami. Niestety, jak to robi większość administratorów, pominąć ich nie możemy. Stanowią bardzo ważny element bezpieczeństwa naszej infrastruktury i jeśli chcemy spełniać wszystkie jego normy, zachowując przy tym spokojne sumienie powinniśmy ich nie ignorować.

Artykuł jest poświęcony zagadnieniom stosowanych raczej w warunkach komercyjnych. Sens stawiania dużej rozbudowanej usługi dla dwóch czy trzech komputerów jest bliższe zeru, a koszty spore. Dla tej części odbiorców zalecam bieżące instalowanie i przede wszystkim wykonywanie kopii zapasowych. Możliwe, że o instalacji poprawek na domowych komputerach poświęcę inny artykuł. Zatem jeśli jesteś administratorem średniej lub dużej firmy i przymierzasz się do stawiania WSUS’a to zapraszam do lektury.