Windows Server Update Services – Zatwierdzanie aktualizacji i tworzenie grup

Gdy tylko proces synchronizacji dobiegnie końca pojawią się nam pierwsze paczki do akceptacji. W głównym widoku konsoli pojawią się odpowiednie komunikaty. Kliknięcie w odsyłacze przeniosą nas do odpowiedniego okna.

Mamy listę dostępnych aktualizacji. Obok nazwy możemy sprawdzić status oraz procent komputerów, które mają ją zainstalowaną. Nad paskiem nagłówkowym mamy filtry, które pozwalają zawężać wyniki do konkretnych statusów zatwierdzania i instalacji. Po kliknięciu na daną pozycje zostaną wyświetlone szczegółowe informacje poniżej na temat danej paczki. Jako, że jest to nasz pierwszy serwer danych jest niewiele. Dopiero po podłączeniu stacji roboczych sekcja statystyk będzie pokazywać już konkretne informacje. Aby zatwierdzić określone aktualizacje, zaznaczamy je i klikamy prawym przyciskiem myszy, a następnie na Zatwierdź.

Wybieramy grupy komputerów do jakich chcemy zastosować wybraną poprawkę. Jako, że jeszcze ich nie utworzyłem dostępna mam tylko jedną. Po kliknięciu na ikonę grupy mamy dostęp do następujących opcji:

  • Zatwierdzone do instalacji – Paczka zostanie zainstalowana na danym stanowisku od razu po nawiązaniu połączenia.
  • Zatwierdzone do usunięcia – Paczka zostanie usunięta jeśli jest zainstalowana na danym stanowisku, zaraz po synchronizacji agenta Window Update z serwerem WSUS.
  • Niezatwierdzone – Poprawka nie zostanie zainstalowana ani pobrana na repozytorium.
  • Zachowaj istniejące zatwierdzenia
  • Termin ostateczny – Dla utworzonych grup możemy opóźnić instalację poprawki o określony okres. Jest to przydatna funkcja w sytuacjach kiedy chcemy najpierw przetestować paczki na określonych komputerach. Dzięki temu unikniemy problemów z działaniem naszych systemów wewnętrznych.
  • Taki sam jak nadrzędny – Przyjmuje stan taki sam jak grupa nadrzędna.
  • Zastosuj do podrzędnych – Zatwierdza poprawki również dla grup podrzędnych.

Po dokonaniu wyboru i kliknięciu na przycisk OK musimy odczekać aż poprawki zostaną zatwierdzone. W zależności o ilości to może chwilę potrwać.

Kiedy przejdziemy do strony głównej zauważymy, że paczki zaczynają być pobierane. Sprawdzimy to w sekcji stan pobierania. Zaakceptowanie wszystkich poprawek znacznie wydłuży czas i rozmiar danych w zależności od tego jakie produkty wybraliśmy. Dlatego też bardzo ważne jest, aby wybierać oprogramowanie używane w naszym środowisku.

Na koniec opiszę jeszcze sposób tworzenia grup komputerów. To one pozwalają na przydzielanie odpowiednich reguł wdrażania określonym komputerom. Jest to szczególnie przydatne kiedy mamy środowisko złożone z stanowisk o różnym stopniu ważności. Najbardziej krytyczne obszary można pozostawić na końcu kiedy to pakiety będą przetestowane na innych.

Żeby dodać nową grupę na nasze drzewo w sekcję Komputery. Następnie prawym przyciskiem myszy na Wszystkie komputery i z menu kontekstowego wybieramy Dodaj grupę komputerów.

Wpisujemy dowolną nazwę na przykład Stacje robocze. Klikamy na Dodaj. Po chwili nowa grupa powinna być już widoczna na w drzewie.

Liczba grup jest nieograniczona. Możemy dokonać podziału stanowisk na poszczególne działy lub priorytety. Do grup przydzielamy przeciągając komputery do danej grupy.